031-37790191
021-66902010

جا دستمال رول کوچک آویلا

  • دارای پوشش کریستال ضد آب

  • جدایش آسان دستمال از محل پرفراژ

  • قابلیت قراردادن وسایل کوچک و صابون در محل تعبیه شده روی کاور

  • رنگ بندی متنوع

 

 

 

Roll Paper Holder Chrome

Roll Paper Holder Chrome

Roll Paper Holder Matte Blue

Roll Paper Holder Matte Blue

Roll Paper Holder Matte Eggplant

Roll Paper Holder Matte Eggplant

Roll Paper Holder Matte Gray

Roll Paper Holder Matte Gray

Roll Paper Holder Matte Purple

Roll Paper Holder Matte Purple

Roll Paper Holder Matte Red

Roll Paper Holder Matte Red

Roll Paper Holder Matte White

Roll Paper Holder Matte White

Roll Paper Holder Transparent

Roll Paper Holder Transparent

Roll Paper Holder Transparent Blue

Roll Paper Holder Transparent Blue

Roll Paper Holder Transparent Green

Roll Paper Holder Transparent Green

Roll Paper Holder Transparent Pink

Roll Paper Holder Transparent Pink

Roll Paper Holder Black Matte

Roll Paper Holder Black Matte

تماس با دفتر فروش تهران

021-66902010

6400 213 0912

تماس با دفتر فروش اصفهان

031-37790191
031-37780073
031-37779420
031-37765941